Ratu Vienny Fitrilya -Viny- JKT48 Gingham Check Handshake Festival Jakarta 04-10-2014

Ratu Vienny Fitrilya -Viny- JKT48 Gingham Check Handshake Festival Jakarta 04-10-2014

Ratu Vienny Fitrilya -Viny- JKT48 Gingham Check Handshake Festival Jakarta 04-10-2014
Ratu Vienny Fitrilya -Viny- JKT48 Gingham Check Handshake Festival Jakarta 04-10-2014