Cindy Yuvia -Yupi Cindvia- Rona Anggreani -Ayen- JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

Galeri JKT48 Flying Get Handshake Festival Jakarta 18-05-2014

JKT48 Flying Get Handshake Festival, Balai Kartini, Jakarta 18-05-2014.